Yến tươi

Dòng sản phẩm tiện lợi và tiết kiệm. 

Mỗi phần 15gr yến tươi kèm theo nguyên liệu nấu. Khách có thể lựa chọn:

- Táo đỏ

- Hoa nghệ tây

- Đông trùng hạ thảo.

Phù hợp cho khách muốn tự mình nấu cho gia đình. 

Dòng sản phẩm tiện lợi cho khách hàng cần bồi bổ cho người thân yêu.Yến sào 100%Dòng sản phẩm tiện lợi cho khách hàng cần bồi bổ cho người thân yêu.Yến sào 100%Dòng sản phẩm tiện lợi cho khách hàng cần bồi bổ cho người thân yêu.Yến sào 100%Dòng sản phẩm tiện lợi cho khách hàng cần bồi bổ cho người thân yêu.Yến sào 100%Dòng sản phẩm tiện lợi cho khách hàng cần bồi bổ cho người thân yêu.Yến sào 100%Dòng sản phẩm tiện lợi cho khách hàng cần bồi bổ cho người thân yêu.Yến sào 100%Dòng sản phẩm tiện lợi cho khách hàng cần bồi bổ cho người thân yêu.Yến sào 100%Dòng sản phẩm tiện lợi cho khách hàng cần bồi bổ cho người thân yêu.Yến sào 100%Dòng sản phẩm tiện lợi cho khách hàng cần bồi bổ cho người thân yêu.Yến sào 100%

Sản phẩm liên quan

0934 00 31 38
top
phone